כתר

גוף האינסוף

חכמה                                   בינה

גוף האור                                גוף הקוסמי

 

חסד                                    גבורה

גוף השלמות                               גוף הראיה

תפארת

גוף האהבה

נצח                                    הוד

גוף אינטואיציה                             גוף השכל

יסוד

גוף הרגש

מלכות

גוף הפעולה

 

 

בחזרה לדף הבית